Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2014

fragilegifts:

Sometimes recovery is waking up early to write in coffee shops and practicing yoga and eating lots of fruit and chocolate and sometimes it’s staying in bed all day and hiding from the world until you can stop crying. All of this is okay. What’s important is that you take care of yourself no matter what kind of day you’re having.

Reposted fromkayceedillaaa kayceedillaaa viakeep-going keep-going
1902 0cb7 390

wisteria-spirit:

this is so important

Reposted fromkainhikari kainhikari viakeep-going keep-going
7199 a938 390
Reposted frompie2dface pie2dface viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
     
— Przemysław Skokowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave via100suns 100suns

September 15 2014

Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viawkratekoszula wkratekoszula

September 14 2014

7365 2976 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viacarbonara carbonara

September 13 2014

7077 8c9f 390
Im więcej w człowieku zła, tym bardziej musimy go kochać.
— Mikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viabomdia bomdia
7930 90e2 390

br0ner:

me trying to comfort friends

Czemu cię nie ma na odległość ręki?
— Adam Ziemianin
Życiowe zasady Olivii Joules:

1. Nigdy nie wpadać w panikę. Zatrzymać się, oddychać, myśleć. 
2. Nikt o tobie nie myśli. Wszyscy myślą wyłącznie o sobie, tak samo jak ty. 
3. Nigdy nie zmieniać fryzury ani koloru włosów przed ważnym wydarzeniem. 
4. Nigdy nie jest ani tak dobrze ani tak źle jak się wydaje. 
5. Rób innym co tobie miłe np. nie zabijaj. 
6. Lepiej kupić jedną drogą rzecz, która ci się podoba, niż kilka tanich, które podobają ci się tylko trochę. 
7. Mało co ważne jest naprawdę. Jeśli jesteś przygnębiona spytaj sama siebie: „Czy to rzeczywiście aż takie ważne?” 
8. Klucz do sukcesu tkwi w sposobie, w jakim podnosisz się z porażki. 
9. Bądź uczciwa i dobra. 
10. Kupuj tylko takie ubrania, na widok których chce ci się tańczyć. 
11. Ufaj swojemu instynktowi, nie swojej rozbuchanej wyobraźni. 
12. Kiedy spotyka cię jakaś tragedia, sprawdź, czy aby na pewno jest ona tragedią, w następujący sposób: 
a) pomyśl: „och, pieprzyć to”, b) poszukaj jasnych stron, a jeśli to nie skutkuje, poszukaj stron zabawnych. 
Jeżeli żaden z powyższych nie odnosi skutków, może rzeczywiście spotkała cię 
tragedia, więc wróć do punktów 1 i 5. 
13. Nie spodziewaj się, że świat będzie bezpieczny, a życie fair. 
14. Czasami trzeba dać się ponieść prądowi. 
15. Nie żałuj niczego. Pamiętaj, że nic innego nie mogło się wydarzyć, biorąc pod uwagę, kim wtedy byłaś i jak wyglądał wówczas świat. Zmienić możesz jedynie chwilę obecną, więc z przeszłości musisz czerpać naukę. 
16. Gdy zaczniesz czegoś żałować i myślisz: „Powinnam była....”. zawsze sobie pomyśl: „Mogła mnie przejechać ciężarówka albo wysadzić w powietrze japońska ludzka torpeda”.
— Helen Fielding, "Rozbuchana wyobraźnia Olivii Joules"
6151 8eb2 390
Reposted fromhestjapa hestjapa viatobecontinued tobecontinued
2071 91ba 390
Reposted fromcuty cuty viairmelin irmelin
Problemem większości mężczyzn jest strach i brak wyobraźni. Brak spontaniczności. Nieliczni potrafią zrobić tak, jak mój kumpel, który przez godzinę ścigał swoją kobietę, żeby ją przeprosić. Dopadł ją w pociągu na dworcu Warszawa Centralna, minutę przed odjazdem. Wbił się do wagonu. Wręczył bukiet róż w przedziale i wysiadł na Zachodniej. Większość kobiet, które mijał, miały nadzieję, że te kwiaty będą dla niej.
— pokolenie ikea. kobiety.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viapatiszy patiszy
8048 afbd 390
Reposted fromolewka olewka viamefir mefir

September 12 2014

7716 18c2 390
Reposted fromtwice twice viatilde tilde
Spójrzcie na człowieka w taki sposób, w jaki patrzylibyście na zachód słońca albo na góry. Przyjmujcie to, co widzicie z przyjemnością. Przyjmujcie człowieka bez względu na to czym jest. Tak postąpilibyście w przypadku zachodu słońca. Nie mówilibyście „ten zachód słońca powinien być bardziej purpurowy” albo "te góry powinny być wyższe w środkowej partii”. Po prostu wpatrywalibyście się z zachwytem. Tak samo jak w przypadku drugiego człowieka. Patrzę i nie mówię: „jego skóra powinna być bardziej różowa” albo „jego włosy powinny być krócej obcięte”. Człowiek po prostu jest.
— Józef Zinker
Reposted fromoll oll viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.