Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2014

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
6452 ac07
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromvariable variable viamefir mefir
Jesteśmy raczej społeczeństwem deficytu wiary w siebie, deficytu radości życia i satysfakcji z osiągnięć. 
— Jacek Santorski
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

April 22 2014

1159 e291
Reposted fromcalifornia-love california-love vianosmile nosmile
To wyobrażanie sobie życia z Tobą robi ze mnie wariatkę
— głupieję
7881 3fbb
Reposted fromEmilie34 Emilie34 vianosmile nosmile
5112 6e55

coffee-coffee:

Click here for more coffee!

Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny w knajpie. Rezultat w obu przypadkach – identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność: książkami, kobietami, ambicjami…? We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie
— Emil Cioran
Reposted fromkyte kyte vianotforgetme notforgetme
Reposted fromolgazet olgazet viamistermagic mistermagic
[...] jeśli wokół jest porządek, to i w sobie łatwiej o porządek.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viamistermagic mistermagic
1961 4b42
Reposted frommrautyna mrautyna viaautodepresja autodepresja
3306 947a 500

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 1961,

fot. Janusz Sobolewski

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaautodepresja autodepresja
9286 ba9b 500

April 21 2014

1139 ec57
Reposted frompiehus piehus viasfeter sfeter
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viaohsimplethings ohsimplethings

date:

have you ever had a dream about someone and then you started feeling different about him because of that dream?

Reposted fromramyun-gurl ramyun-gurl viaweightless weightless

Reblog if it's okay to start talking to you.

Reposted fromKuroKaze KuroKaze viaredcar redcar
pretty woman | tumblr
Reposted fromweightless weightless viaredcar redcar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.