Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2014

- Dzień dobry - powiedział szyderczo Poniedziałek.
A mógł zabić.
— Perwersje
To, że coraz więcej ludzi ma problemy ze zdrowiem psychicznym, jest konsekwencją czasów, w których żyjemy. Warto pamiętać, że przewlekły stres uszkadza mózg. Nasze mózgi nie są ewolucyjnie gotowe na przyswajanie takiej ilości informacji, jaka dziś na nie spada, na życie w wiecznym napięciu. Wtedy impulsem do wybuchu zrywającego kontakt z rzeczywistością może być wszystko, każda drobnostka. – Pojawia się dezorganizacja zachowania, człowiek angażuje się w coś, czego nie ma, boi się. Otoczenie jest wrogie i niebezpieczne, ma myśli „nie jego” – tak w skrócie opisuje atak psychotyczny prof. Jacek Wciórka z Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie.
— Joanna Drosio-Czaplińska, Odchył w normie, Polityka
Reposted frommhsa mhsa viaarrependimento arrependimento
8042 d233 390
2490 c441 390

a very young Colin Firth, circa 1984

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapatiszy patiszy
3715 b82c 390
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1064 b9a9 390
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1061 5a05 390

hellasceptical:

raybutts:

thisisjefficus:

THIS IS SO HELPFUL

REBLOGGING TO REMIND EVERYONE THAT NORTHERN IRELAND IS IN FACT IN THE UK.

Honestly I’m from England and I don’t always know this

6634 f009 390

lux-xxiv:

metrobussy:

whismical:

you stopped scrolling.

every FUCKING TIME

why am i laughing so hard

Reposted fromtron tron viasober sober
5652 9a70 390

claudysummergroove:

thiccho:

this shit works tho….

Take no risk

Reposted frombitterstyle bitterstyle viahexxe hexxe
1637 f4c6 390
Reposted fromAgnik Agnik viahexxe hexxe

lego-l-ass:

lightandlark:

ameliadoesaninternet:

veruca-assault:

ms-kawesome:

The next time a man starts yelling at you, cut him off and tell him you just can’t talk to him when he’s being so emotional.

I have done this and can confirm that is a LOT of fun to watch them implode afterward.

Bonus points: Tell them you think it’s cute when they get so angry. 

Extra credit: Tell them to “calm down.”

ask them if they’re on their period

Reposted fromgreggles greggles viahexxe hexxe
8798 5e85 390
Pan Liść
Reposted bylove-autumn love-autumn
1. Get more sleep
2. Drink more water
3. Get more exercise
4. Read more
5. Get more organized
6. Clean more often
7. Explore more
8. Relax more
9. Have more patience
10. Be happy
— (via wewillbefitandhealthy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viamefir mefir
7564 8e30 390
Reposted fromyachumi yachumi viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
1685 6788 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viaperditumest perditumest
8307 acaf 390

kvtes:

yes.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.