Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2014

4402 2af0
Reposted fromallnight allnight viarigidigi rigidigi
5370 eccf
 Our education system.
Reposted fromBlackxKing BlackxKing viairmelin irmelin
0099 61e2 500
Reposted fromJamalus Jamalus viamefir mefir
2186 0f90 500
Reposted fromsoskinny soskinny viarawwwr rawwwr
6179 56ba
Reposted frombeckycue beckycue viaautodepresja autodepresja
3506 d06d

stfumras:

bogleech:

gameraboy:

"A Sticky Situation" (1960) by Carl Barks

I like how advertising is literally still exactly as sexist as they’re joking about in this comic from 54 years ago.

This is depressing.

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
7936 3470
Reposted fromdivi divi viaautodepresja autodepresja

April 19 2014

2129 bc9c
Reposted fromscorpix scorpix viatransfuzja- transfuzja-
9628 72c5
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viapatrzpodnogi patrzpodnogi
Reposted fromGreenSkyOverMe GreenSkyOverMe viawujcioBat wujcioBat
6167 f6c2
2130 edb8
Reposted fromscorpix scorpix viajebsie jebsie
Za często dajesz innym oparcie, którego Ty sama nie masz
— wiem
Reposted frombomdia bomdia vialittleproblem littleproblem

   zakochaj się we mnie
   ja się odwzajemnię
   wczepimy się w siebie
   bez tchu i bez-dennie

   ja w tobie się skryję
   ty skryjesz się we mnie
   śmierć nas będzie szukać
   po świecie daremnie

— Józef Baran
Reposted fromnibyniic nibyniic viatransfuzja- transfuzja-
Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym i każdą. 
— Wisława Szymborska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
5874 6054 500
Empik
Reposted frompiehus piehus viafrestyle frestyle
5355 e966 500
Reposted fromNeutrum Neutrum viairmelin irmelin
9347 638e
Detachment
Reposted fromDoopamina Doopamina viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.