Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2014

2430 3d2e

 

9867 8bd5
These aren’t mine, but came across them today and really like the designs. sadly, i’ve struggled to track down the identity of the original creator - if anyone here on tumblr has any idea where these originated from, it’d be great to be able to credit the person who made them, and perhaps see more of their work!edit: thanks to moonlightsnowflakes for tracking down the original creator using reverse image search wizardry! you can view the original post here. These aren’t mine, but came across them today and really like the designs. sadly, i’ve struggled to track down the identity of the original creator - if anyone here on tumblr has any idea where these originated from, it’d be great to be able to credit the person who made them, and perhaps see more of their work!edit: thanks to moonlightsnowflakes for tracking down the original creator using reverse image search wizardry! you can view the original post here. These aren’t mine, but came across them today and really like the designs. sadly, i’ve struggled to track down the identity of the original creator - if anyone here on tumblr has any idea where these originated from, it’d be great to be able to credit the person who made them, and perhaps see more of their work!edit: thanks to moonlightsnowflakes for tracking down the original creator using reverse image search wizardry! you can view the original post here.

compoundchem:

These aren’t mine, but came across them today and really like the designs. Sadly, I’ve struggled to track down the identity of the original creator - if anyone here on tumblr has any idea where these originated from, it’d be great to be able to credit the person who made them, and perhaps see more of their work!

EDIT: Thanks to moonlightsnowflakes for tracking down the original creator using reverse image search wizardry! You can view the original post here.

Reposted fromYggry Yggry viafuelinup fuelinup

July 23 2014

właśnie minął kolejny oddech
Reposted fromtau tau vianurek93 nurek93
Play fullscreen
♥♥♥♥♥♥♥
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior vianikotyna nikotyna
5999 abc3 500
Reposted fromJamalus Jamalus viazupaorzechowa zupaorzechowa

rosefire:

gaywitch-practisingabortion:

situationalstudent:

purplespacecats:

professorbutterscotch:

kiskolee:

THIS.

I have never thought about it in this context

that’s actually really, really creepy.

I… fuck.

Yeah, basically.

I once pointed this out to my mother and she just stared at me, in stunned silence for ages. 

There will always be a girl who is less sober, less secure, with less friends walking in a darker part of town. I want her safe just as much as I want me safe.

(via tyleroakley)

Reposted fromsellerie sellerie viamegustonanista megustonanista
Lubi koty, papierosy i najwyraźniej poezję, bo jak po pijaku leżąc w łóżku cytowałem jej fragment Hamleta (nie wierzyła, że znam na pamięć) to strasznie ją to zainteresowało, po czym rzuciła sie na mnie. Ale po alkoholu ludzie rzucaja sie na siebie w łóżku i bez poezji, więc kto tam ją wie.
— Szekspir Za Błotny
Reposted fromranamali ranamali vianiskowo niskowo
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromwschod wschod vialegohouse legohouse
Może zostawienie tego będzie tak samo odważne, jak rozpoczęcie. Może nie musi być wcale wielkiego końca, krachu, kulminacji, jakiejś niesamowitej dramaturgii. Może, nie może, na pewno zrobiliśmy wszystko, co już mogliśmy zrobić. Wyczerpaliśmy zasoby fajności. Może po prostu stąd spieprzmy, co, zostawmy to takie, jakie jest, niech rozwala się bez nas, niech popadnie w erozję? Nie musimy tego podtrzymywać. Możemy sobie po prostu gdzieś iść.
— Jakub Żulczyk - “Radio Armageddon”
Reposted fromvariable variable viaredcar redcar
7779 19e6
Reposted fromohsweethome ohsweethome viakiks kiks
4341 1044
Reposted fromlugola lugola viahydrosphere hydrosphere

July 22 2014

z najbliższymi jest zawsze najtrudniej
— Małgorzata Musierowicz / Dziecko piątku
Reposted fromwhatu whatu viaweightless weightless
8378 38f9
Reposted frominspired inspired viaamagicalplace amagicalplace
9295 9064
  
“We’re just two people who want to be friends but sometimes are attracted to each other” 
Reposted fromilovemovies ilovemovies
3244 63d8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.