Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2014

1934 8dd6 390
9993 04d9
Reposted fromosaki osaki viaohsimplethings ohsimplethings
3017 230a 390
Reposted fromjypog jypog viahydrosphere hydrosphere

Things You Should Have Learnt in School

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; Things You Should Have Learnt in School (23 gifs) 15:37 27.10.2014, Maxx, amazing, World Of Technology Not everything we learn in school is very useful but if they had taught us more about this stuff then we would definitely all be a bit smarter.

How the Big Bird suit worked
How ice cream cones are made
How a beanstalk grows
How Wi-Fi is distributed inside an apartment
What actually happens when you put on sunscreen
How camouflage gets on a helmet
Why Michael Jackson was able to defy gravity
What dogs do when they drink water
How coins get sorted inside a machine
The way braces change your teeth
How a trumpet makes that beautiful music
The way pretzels are tied en masse
How peanut butter jars are filled full of creamy, slightly sexual goodness
What actually happens when you put a key in a door
How exactly all that stuff gets into a Pop-Tart
What it looks like when you swallow
How hay bales get wrapped
How light affects water
How paper clips turn into paper clips
How a traffic jam occurs despite no accidents or bad weather
The life of a dandelion
How flight patterns change throughout the day
And how terrifying the human face is when it’s forming in the womb

Reposted fromlockes lockes viaobtusus obtusus
listopad to połączenie wszystkich poniedziałków roku
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromnurozaur nurozaur viazapachsiana zapachsiana
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted from666th 666th viatobecontinued tobecontinued
Można żyć szczęśliwie z drugim człowiekiem nie kochając go. I można kogoś kochać, ale go nie chcieć. Nie trzeba kogoś kochać, żeby pragnąć z nim być. Ale trudno jest znieść świadomość, że to czego chcemy i to czego naprawdę chcemy, to dwie różne rzeczy. Ciężko to zaakceptować, ale takie jest życie. Życie to... bagno.
— Chirurdzy
Reposted frommaidiremai maidiremai viapatiszy patiszy
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frommaryland maryland viapatiszy patiszy

October 30 2014

7467 09a6 390
Reposted fromtwice twice viazapachsiana zapachsiana
4358 3cd5 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viarainbowarrior rainbowarrior
Reposted frompl pl viapossumincardigan possumincardigan
6400 5092 390

W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
3862 16cd

bilalsohail:

This is literally something my friends would do to me and I would fall for it

Reposted fromstfn stfn viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
6522 d4e8 390
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
If you hate people
Reposted fromfoop2 foop2 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Reposted frompsyfluffy psyfluffy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
8366 929b 390
Reposted fromVegelus Vegelus vialeweleweloff leweleweloff
co to za książka? :D
0027 1a5d 390
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viadol-blathanna dol-blathanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.