Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2014

Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow vialikearollingstone likearollingstone
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
Reposted fromluthinee luthinee viaunmadebeds unmadebeds
Chcemy żyć i wciąż się śmiać
A siedzimy sami nad herbatą i swoimi pomyłkami
— Cat Power
Reposted fromnivea nivea vianiewychamowanee niewychamowanee

troyesivan:

its kinda scary when you waste an entire day doing nothing and time just passes

Reposted fromPoooly Poooly viasubman subman
Męczę się wśród ludzi, a jednocześnie boję się zostać sama.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
(...) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół...
— S. Z cyklu: najwspanialsze wyznania najlepszego przyjaciela.
Reposted fromSylvka Sylvka viaNatqun Natqun
6398 1d3f 500
Reposted fromverdantforce verdantforce vianotforgetme notforgetme
*.*
I want this because of reasons :D 
I’d be his, if he asked.
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairmelin irmelin
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty
zaświeciło słońce i widać cały syf w domu
— mama
Reposted fromwronia wronia viathesmajl thesmajl
1667 e82e
Reposted fromirmelin irmelin
Prostota jest kluczem prawdziwej elegancji
— Chanel
Reposted fromtakemetoheaven takemetoheaven viakiks kiks

July 31 2014

8998 cadc 500
Portal do Polski
Reposted fromvs vs viacieniolubek cieniolubek
przychodzi czasami do głowy
ta myśl
że można by tak zacząć
inaczej żyć
— G. Turanu
Reposted fromswojszlak swojszlak viamahre mahre
Dziewczyna która wybacza błędy chłopakowi nie jest głupia czy łatwowierna. Ona po prostu cały czas kocha i ma nadzieję że ten idiota zmieni się dla niej
Reposted fromcomewithme comewithme viaateme ateme
Każda chwila ma swój koniec. Czasami Ty też musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz szacunku do samego siebie. Niech teraz ktoś zawalczy o Ciebie. Przestań być dla kogoś. Zacznij być dla siebie. Doceń siebie za to kim jesteś..
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaateme ateme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.