Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2014

Reposted fromdako dako viazuuz zuuz
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. 

— Jakub Żulczyk
Reposted fromsnukraina snukraina viaNothingIsTrue NothingIsTrue
3411 498b 390
Reposted fromagathaa agathaa viabananowo bananowo
0640 6ce6 390
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— kafka!
Reposted fromkrucabomba krucabomba viatobecontinued tobecontinued
4182 c6b8 390
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viamefir mefir
A po nocy przychodzi dzień,
A po burzy spokój,
Nagle ptaki budzą mnie
Tłukąc się do okien.
— Budka Suflera
Reposted frommonstrum monstrum viatobecontinued tobecontinued
4038 713a 390

standbyyourmantis:

bridgemcgidge:

shercockandmycrotch:

everyone needs a waving snail on their blog

i feel that if I scroll past this and don’t reblog it the snail is going to look to the ground and cry

that comment

im sold

gotta do it now

That snail is the Lich King in disguise.  He ain’t gonna cry but he may eat your soul.

Reposted frommelchama melchama viaamagicalplace amagicalplace
the most brilliant sentence from all ten series of this show. full stop.
8480 8e3a 390
Reposted fromumorusana umorusana viamy-life my-life
9411 5d98 390
Reposted fromShini Shini viamy-life my-life
(...) no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromcytaty cytaty

my mad fat diary + rainbow suggested by  girlwithapumpkintattoo
Reposted fromfandoms fandoms viamymadfatdiary mymadfatdiary
creative title
Reposted fromfunz1 funz1 viaakisame akisame
I ten "ktoś" jest przekonany, że wie lepiej. Wkurzające.
— "W poszukiwaniu ducha" Barbara Rosiek
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viakominkowa kominkowa
#126
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viakiks kiks
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko. 
— z serii : najskrytsze marzenia.
Reposted fromsognito sognito
Nie będę dziewczynką, do której zawsze możesz wrócić. Nie będę planem. Jakimś kurwa wyjściem awaryjnym.
Reposted fromAkumu Akumu viakiks kiks
good idea. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.