Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2014

Reposted fromms-kate ms-kate viaamal amal
wisła kraków.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa viatilde tilde
4132 f362 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viatilde tilde
"Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy".
— Alice Bloom
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viacytaty cytaty
W końcu jest za co żyć ale nie ma za co umierać.
— muchy.
Reposted bycytatymalinowychrusniaklovebuzzczoonieuciekajprinzessinduszka666stopmeeeriamojesercewiksdynamitesohappycobaixxforeveryoungxczajnikqlovealightczooposterestanteniktniesluchatruustmeamazing96quellebelleblondas

October 19 2014

Reposted fromshakeme shakeme viatilde tilde
1428 06e8 390
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viasephirath sephirath
6621 8c0b 390
nie mam się w co ubrać ♥
Reposted fromnivea nivea viamefir mefir
1425 6ba4 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viamefir mefir
1320 883d 390

yourdarlinglolita:

Leon The Professional, 1994

Reposted fromtwice twice viamefir mefir
0490 ed30 390

October 18 2014

2791 81ca 390

October 17 2014

For almost 18 years you’re taught to sit down, shut up, and raise your hand. Then you have to decide what you’re going to do for the rest of your life.
— Lavon Curtis
Reposted fromverronique verronique viainezhope inezhope
Nigdy się nie dowiesz jaka jesteś silna, dopóki nie przetańczysz całej nocy na wysokich obcasach.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viabllondi bllondi

October 16 2014

9668 bf9f 390
Dzisiaj?
Dzisiaj był wyjątkowo przystojny.
— niech Go szlag.
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viabasiaa basiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.